مدیر
AWT IMAGE

حمیدرضا عبداللهی

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه 

 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

abdollahizums.ac.ir

تلفن: 024-33018425

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان با بهره گیری از کارشناسان شایسته و توانمند و با برخورداری از برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت و همچنین با حمایتهای دلگرم کننده مدیریت ارشد دانشگاه و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی نسبت به طراحی، اجرا و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات، توسعه نرم افزارهای راهبردی، فرهنگ سازی، آموزش و توانمند سازی پرسنل، برای ایجاد، حفظ و ارتقاء خدمات رسانی بهتر وباکیفیت بالاتر، اقدام می­نماید.

این مدیریت سعی بر آن دارد تا خدمات جدید فناوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات موجود را بر اساس استاندارد های روز دنیا ارتقاء بخشد.

بنیان و اساس این طرح ها ایجاد دسترسی به دنیای مجازی برای تمام کاربران دانشگاه می­باشد. این دسترسی با ایجاد شبکه LAN دانشگاه در تمام واحدها و ایجاد ارتباطات بین واحدها و سپس برقراری استانداردهای لازم در واحدها که امکان دسترسی های مدیریت شده و امن برای تمام کاربران را فراهم می آورد بدست می آید.

بدیهی است که هیچ سرویس پایداری ایجاد نخواهد شد. مگر آنکه ابتدا زیر ساخت لازم برای این سرویسها و دسترسی کاربران به آنها فراهم گردد.

برای تحقق این امر توسعه کمی زیرساختهای فناوری اطلاعات ، جنبه های کیفی برنامه های توسعه ای و بهره گیری از فن آوری های روز مورد توجه بوده و این اداره ارتقای آموزش از دیدگاه های صاحبان امر و کارشناسان خبره بهره می گیرد.

مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه، قصد دارد با ایجاد دسترسی کامل و مدیریت شده شبکه و نرم افزارهای راهبری به تمام افراد، اعم از کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، امکانات بهتری را برای ایشان فراهم نماید تا متصدیان ارتقای سلامت جامعه قادر باشند، خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر را به هموطنان عزیز ارائه دهند.

این اداره با 5 حوزه در زیر مجموعه خود شامل واحد توسعه خدمات الکترونیک، واحد امنیت ، واحد زیرساخت و شبکه، واحد سامانه های اداری و واحد سامانه های سلامت میباشد.
تاریخ تأسیس این مدیریت به سال 1370 برمی‌گردد، که در آن زمان با نام اداره خدمات ماشینی با تخصیص یک دستگاه رایانه افتتاح و در دانشکده پزشکی فعلی مستقر گردید، سپس این واحد با توجه به نیاز دانشگاه، به صورت سریع رشد و توسعه یافت به حدی که اکنون تمام واحدهای دانشگاه، و همچنین قریب به اتفاق تمام دانشجویان و اعضای هیئت علمی با بیش از 6000 دستگاه رایانه و تجهزات جانبی و استقرار زیرساخت شبکه برای بیش از 200000 متر مربع از واحدهای تابعه دانشگاه، ابزار مناسب جهت تحقیق، پژوهش، و همچنین استفاده از نرم افزارهایی مانند، سیستم جامع آموزشی سما، سیستم جامع تحقیقاتی سمات، سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS ، منابع انسانی یکپارچه، حسابداری تعهدی و ... را دارا میباشند.

  در آن زمان واحد خدمات ماشینی با یکنفر شروع بکار کرد و در حال حاضر بیش از 70 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه در دانشگاه به فعالیت مشغول می باشند.