دانلود و آموزش سامانه های اداری
سیستم اتوماسیون(کاربران عادی)
1- سوالات متداول
2- راهنمای تنظیمات اتوماسیون
3- دانلود نرم افزار ابزار، تنظیمات وفونت اتوماسیون
4- راهنمای کوتاه استفاده از اتوماسیون
5- دانلود نرم افزار Foxit reader
6- دانلود نرم افزار ریموت AMMY
7- تعریف گروه کاربری شخصی: جهت ارسال پیام گروهی
8- راهنمای ثبت نامه داخلی
9- راهنمای ارسال پیشنویس
10- راهنمای مشاهده، ارجاع و اختتام نامه های دریافتی
11- راهنمای ساخت پوشه بایگانی در کارتابل شخصی
12- راهنمای انتقال و طبقه بندی مکاتبات
13- راهنمای درخواست مرخصی و ماموریت و مشاهده آرشیو
14- راهنمای مشاهده گزارشات حضوروغیاب
15- راهنمای درخواست فراموشی کارت


سیستم اتوماسیون(رابطین)
1- راهنمای تهیه امضا برای سیستم مکاتبات
2- اشکالات عمومی کاربران
3- راهنمای تعریف کاربر جدید اتوماسیون مکاتبات اداری
4- راهنمای تعریف ساختار سازمانی
5-اقدامات لازم برای افرادی که از سازمان خارج/بازنشسته می شوند
6-نحوه پر کردن فرم درخواست اکانت اتوماسیون
7- اسلایدهای جلسه آموزشی
   
سیستم پرسنلی(رابطین)

1- راهنمای تنظیمات تب مرخصی و ماموریت در نرم افزار پرسنلی
2- راهنمای تهیه گزارش مانده مرخصی برای هر فرد
3- نمود شدن نام افرادی که از سازمان خارج یا بازنشسته شده اند در گزارشات

سیستم حضور و غیاب(رابطین)
1- راهنمای تعاریف اولیه در سیستم حضور و غیاب
2- علت نبودن گزینه های درخواست در پیشخوان
3- اشکالات عمومی کاربران
4-اقدامات لازم برای افرادی که از سازمان خارج/بازنشسته می شوند
5- راهنمای ثبت مرخصی دسته ای