تماس با ما
واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
    

تلفن: ۳۳۰۱۸۴۲۵-۰۲۴
       
آدرس: زنجان - بلوار استاد دکتر یوسف ثبوتی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره ۱ طبقه سوم اتاق ۴۱۴
  
مکاتبات الکترونیکی: itzums.ac.ir

تماس با ما