بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 52 | تعداد کل بازدید های مطالب: 13,831 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ادرس مراکز منتخب استان زنجان - 1400/2/7 -
:: ثبت نام شرکت در کار آزمایی بالینی فاز ۳ واکسن کرونا کنژوگه در شهر زنجان - 1400/2/2 -
:: پزشک خانواده روستایی - 1400/1/21 -
:: طرح تحول نظام سلامت - 1400/1/21 -
:: طرح نوین سلامت حاشیه شهر ها - 1400/1/21 -
:: مدیریت شبکه و ارتقا سلامت ( معرفی) - 1400/1/21 -
:: فصل نامه بهورزی - 1400/1/11 -
:: فراخوان نیروی علوم آزمایشگاهی - 1399/11/13 -
:: گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر - 1399/11/6 -
:: اطلاعیه شماره ۶ آزمون پذیرش فراگیر بهورزی مورخ ۹۹/۰۶/۱۲ - 1399/11/4 -
:: مدیریت شبکه و ارتقا سلامت - 1399/10/27 -
:: bio_dr_saeeni - 1399/10/27 -
:: bio_daftar_s.mofidi - 1399/10/25 -
:: bio_DR.Rahmani - 1399/10/23 -
:: پذیرش فراگیر بهورزی - 1399/10/20 -
:: فراخوان نیروی علوم آزمایشگاهی - 1399/7/30 -
:: آزمون پذیرش بهورزی - 1399/7/14 -
:: پذیرش بهورز در استان زنجان - 1399/5/14 -
:: ترک دخانیات - 1399/3/10 -
:: جملات کلیدی در نقش مصرف دخانیات و بیماری کرونا ویروس: - 1399/3/10 -
:: اطلاعیه شماره 25-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/13 -
:: اطلاعیه شماره 26-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/13 -
:: اطلاعیه شماره 24-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/12 -
:: اطلاعیه شماره 23-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/12 -
:: اطلاعیه شماره 22-ستاد پیشگیری وکنترل کورونا ویروس دانشگاه - 1398/12/12 -
صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1